Бухгалтерский учет

Передавая нам ведение бухгалтерского учета, вы сможете сосредоточиться на главном — стратегии развития вашего бизнеса.

Подготовку ежемесячных, квартальных и годовых налоговых деклараций, текущий бухгалтерский учет и составление финансовой отчетности мы берем на себя.

Dlaczego warto powierzyć nam księgowość?

Wybierając naszą firmę do obsługi księgowej Państwa firmy możecie liczyć na:

Бухгалтерский учет

W zakresie oferowanych przez nas usług biura rachunkowego znajduje się:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

Кадровый учет

Kapitał ludzki jest najważniejszym z aktywów firmy. Umiejętnie pokierowani i zmotywowani pracownicy umożliwiają uzyskanie przewagi konkurencyjnej, są w stanie zapewnić najwyższą jakość usług, a więc zadowolenie klientów. Prawidłowe rozliczenia, rzetelnie prowadzona dokumentacja kadrowa z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń to podstawowe warunki utrzymania dobrych relacji między pracodawcą a pracownikiem.

Obsługa kadrowa i płacowa to jeden z kluczowych elementów kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach, dlatego niezwykle ważne jest by była prowadzona w profesjonalny i rzetelny sposób.

W ramach pakietu związanego z obsługą kadrowo – płacową przejmujemy na siebie obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudniania pracowników, dzięki czemu możesz skoncentrować się na merytorycznej stronie zadań pracowniczych. Gwarantujemy poprawność prowadzonej dokumentacji oraz poufność przekazywanych informacji.

Nasze biuro rachunkowe w Krakowie prowadzi obsługę kadrową zgodnie z najlepszymi standardami. Podejmując z nami współpracę zyskujesz pewność, że wszystkie dokumenty pracownicze są sporządzane poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym.

Цены

Книга доходов и расходов
1-10 записей
11-50 записей
51-100 записей
101-150 записей
151-200 записей
более 200 записей
Стоимость нетто в месяц
200 зл
260 зл
310 зл
360 зл
410 зл
1 зл / запись
Полный учет (для ООО)
1 – 25  записей
26 – 50  записей
51 – 100  записей
101 – 200  записей
201 – 300  записей
более 300 записей
Стоимость нетто в месяц
500 зл
800 зл
1200 зл
1600 зл
1900 зл
1 zł / zapis

ЦЕНЫ НА КАДРОВЫЕ УСЛУГИ

Płace
зарплатная ведомость, декларации PIT-4R, PIT-11, PIT-40, DRA ZUS, RMUA
Cena
25 зл / сотрудник
Зарплатная ведомость и кадровый учет
зарплатная ведомость, декларации PIT-4R, PIT-11, PIT-40, DRA ZUS, RMUA, трудовой договор, трудовое свидетельство, личное дело, zaświadczenia, skierowania na badania, teczki personalne
Cena
35 зл / сотрудник
Kraków Warszawa Rzeszów Katowice

Kraków

30-081
ul. Królewska 65a/1

www.rise.pl
sbiuro@rise.pl

tel/fax: +48 12 378 42 64
tel: +48 12 378 42 67

31-148
ul. Samuela B. Lindego 1C

www.rise.pl
lindego@rise.pl

tel/fax: +48 12 378 42 62
tel: +48 12 378 42 61

Warszawa

00-382
ul. Solec 81B lok A-51

www.rise.pl
kontakt@wirtualne-biuro.pl

tel. +48 22 487 93 66

Rzeszów

35-073
Plac Wolności 13

www.rise.pl
rzeszow@rise.pl

tel: +48 17 717 61 60
fax: +48 17 717 61 61

Katowice

40-004
Al. Korfantego 2

www.rise.pl
katowice@rise.pl

tel. +48 12 378 42 58

The use of this website constitutes acceptance of rules of use , privacy policies and policy files  cookie