Coworking

Coworking

Využite našu ponuku coworkingovej kancelárie v našich virtuálnych kanceláriách

Zabezpečujeme Vám:

COWORKINGOVÉ PRACOVNE

MY NEUPLATŇUJEME SKRYTÉ DODATOČNÉ POPLATKY ZA KAŽDÚ DROBNÚ SLUŽBU. V RÁMCI JEDNODUCHÉHO CENNÍKA MÁTE K DISPOZÍCII:

Cennik

1 hodína
1 deň
5 dní v mesiaci
10 dní v mesiaci
15 dní v mesiaci*
bez obmedzenia**
10 zł
40 zł
125 zł
250 zł
375 zł
500 zł

Pravidla vyúčtovania poplatkov:

  • Mesačné predplatné to sú: “5 dní”, “10 dní”, “15 dní”, “bez limitu”
  • Predplatné platí odo dňa úhrady poplatku a platí celý ďalší mesiac
  • Pracovný deň je to 8 hodín a účtuje sa hodinovo 9 až 20 hod.
  • Dny ani hodiny neprechádzajú na ďalší mesiac
  • Platby sa realizujú na základe DPH faktúry prevodom na bankový účet našej firmy
  • Pri hodinovom pracovnom režime (mimo predplatné) nasleduje vyúčtovanie po ukončení práce

*bonus: konferenčná sieň – 6 hodín zadarmo         **bonus: konferenčná sieň – 8 hodín zadarmo

POZRITE SI CENNÍK V MESTÁCH

Kraków Warszawa Rzeszów Katowice

Kraków

30-081
ul. Królewska 65a/1

rise.pl
biuro@rise.pl

tel/fax: +48 12 378 42 64
tel: +48 12 378 42 67

31-148
ul. Samuela B. Lindego 1C

rise.pl
lindego@rise.pl

tel/fax: +48 12 378 42 62
tel: +48 12 378 42 61

Warszawa

00-382
ul. Solec 81B lok A-51

rise.pl
kontakt@wirtualne-biuro.pl

tel. +48 22 487 93 66

Rzeszów

35-073
Plac Wolności 13

rise.pl
rzeszow@rise.pl

tel: +48 17 717 61 60
fax: +48 17 717 61 61

Katowice

40-004
Al. Korfantego 2

rise.pl
katowice@rise.pl

tel. +48 12 378 42 58

The use of this website constitutes acceptance of rules of use , privacy policies and policy files  cookie