Polityka Prywatności

RISE sp. z o.o. przywiązuje bardzo dużą wagę do szanowania Internautów i respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych stworzyliśmy Politykę Prywatności.

Podstawowe jej założenia to:

* zbieranie tylko tych danych osobowych, które nam dostarczyliście;
* nie wykorzystywanie Waszych danych w celach innych niż te, na które wyraziliście zgodę;
* nie przekazywanie Waszych danych osobowych podmiotom trzecim, nad którymi RISE sp. z o.o. nie ma całkowitej kontroli;
* brak dostępu osób trzecich, nie będących pracownikami RISE sp. z o.o. do posiadanych przez nas danych osobowych;
* możliwość wglądu i edycji gromadzonych przez nas Waszych danych osobowych;
* natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Waszych danych osobowych w przypadku, gdy wyrazicie takie życzenie;
* ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.;

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich przedsięwzięć pozostających pod pełną kontrolą RISE sp. z o.o., a w szczególności serwisu www.rise.com.pl. RISE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane gromadzone przez inne serwisy internetowe, nie będące własnością firmy RISE sp. z o.o. oraz strony, do których linki znajdują się w domenie www.rise.com.pl. Korzystając ze strony www.rise.com.pl akceptujesz zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

Zakres udostępniania informacji o użytkownikach

RISE sp. z o.o. nie udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika. Jednocześnie RISE sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Gromadzenie informacji o użytkownikach

RISE sp. z o.o. zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:

Formularze rejestracyjne
W momencie wyrażenia przez Ciebie chęci skorzystania z wybranych usług RISE sp. z o.o. możesz zostać poproszony o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego, pozwalającego nam na lepsze poznanie Twoich preferencji. Masz prawo odmówić zgody na wykorzystywanie przez RISE sp. z o.o. swoich danych osobowych dla celów marketingowych bez żadnych konsekwencji. Przysługuje Ci również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie możesz wystąpić o wykreślenie twoich danych z bazy RISE sp. z o.o. i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia przez RISE sp. z o.o..

Cookies
RISE sp. z o.o. wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na Twoim dysku twardym. Dzięki temu możemy uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis, jakie jego elementy najbardziej Cię interesują, itp. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzalności serwisu RISE sp. z o.o. oraz dostosowywania go do Waszych potrzeb.
Oczywiście masz pełne prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na Twoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. RISE sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach www.rise.com.pl.

Numery IP
Podobnie jak większość serwisów internetowych, RISE sp. z o.o. analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisem i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników

Adresy mailowe pochodzące z korespondencji z RISE sp. z o.o.
Wszyscy Użytkownicy RISE sp. z o.o. mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami RISE sp. z o.o. poprzez dostępne na stronach www.rise.com.pl adresy korespondencyjne. RISE sp. z o.o. przechowuje korespondencję ze swoimi użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie RISE sp. z o.o. gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

Podmioty zewnętrzne
RISE sp. z o.o. nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów z tymi podmiotami i są nam przekazywane za zgodą zainteresowanych. RISE sp. z o.o. nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, a w szczególności treści o charakterze reklamowym. RISE sp. z o.o. popiera wszelkie działania prowadzące do ograniczenia zjawiska spamu w Internecie.

Newsletter
Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą wyłącznie do wysyłania Ci informacji o nowych usługach, promocjach, nowych partnerach i zmianach zachodzących w naszej firmie. Subskrybenci list mailingowych mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez RISE sp. z o.o.
Ewentualne zmiany w Polityce Prywatności
Oferta RISE sp. z o.o. będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości RISE sp. z o.o. może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Korzystając z serwisu RISE sp. z o.o. po tej dacie akceptujesz zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

Zasady korzystania

Korzystając z serwisu akceptujesz niniejsze warunki i postanowienia.
W przypadku niezaakceptowania umowy, proszę, opuść serwis.

DEFINICJE

Właściciel – firma „RISE Wirtualne Biuro Spółka z o.o.”, do której należą serwisy rise.com.pl, rise.pl, office-lease.pl.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisów rise.com.pl, rise.pl, office-lease.pl.

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).

Żadna część serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez pisemnej zgody Właściciela.

Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.

Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Właściciel serwisu stale dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość i wartość informacyjną. Jednakże nikomu nie udziela się żadnej rękojmi ani gwarancji. Właściciel nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z informacji zawartych w serwisie. Właściciel serwisu nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikajace z wadliwie funkcjonujących stron serwisu.

Właściciel nie gwarantuje, że serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Właściciel zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości serwisu lub zablokowania dostępu do niego w każdej chwili.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i wypowiedzi Użytkowników (m.in. na forach, czatach, stronach WWW) oraz za informacje zawarte na stronach WWW reklamodawców lub w innych miejscach w Internecie, do których zamieszczone zostały odnośniki.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Właściciel w pełni respektuje poszanowanie prywatności. Użytkownik korzystający z serwisu pozostaje cały czas anonimowy, do chwili, kiedy zdecyduje się ujawnić swoje dane.

Dane osobiste nie są przekazywane osobom trzecim, a dostęp do nich ma wyłącznie Właściciel serwisu lub upoważnione przez niego osoby, które zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy handlowej.

Właściciel na podstawie uzyskanych informacji tworzy zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim, jednak nie umożliwiają one zidentyfikowanie pojedynczych Użytkowników.

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje dane samodzielnie lub poprosić o ich usunięcie lub zmodyfikowanie.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby poprawnie korzystać z serwisu należy używać najnowszych wersji przeglądarek (np. Internet Explorer, FireFox, Opera) z włączoną obsługa JavaScript i cookie. Serwis został tak skonstruowany, aby działał również na nietypowych lub starszych przeglądarkach, ale może się zdarzyć, że w mało popularnych lub starych przeglądarkach, działanie wybranych funkcji może nie być zadowalające.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konta użytkownika przypisane są do osób. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w serwisie. Z jednego konta może korzystać tylko jedna osoba.

Konta osób, które kopiują zawartość serwisu na lokalny dysk, korzystają z programów lub robotów masowo indeksujących strony oraz w inny sposób atakują lub przeciążają serwer, będą usuwane, a dostęp do serwisu będzie takim osobom bezwzględnie blokowany. Serwer podlega całodobowemu monitoringowi.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej umowy w dowolnej chwili bez zawiadamiania Użytkownika o zmianach. Korzystanie z serwisu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

Kraków Warszawa Rzeszów Katowice

Kraków

30-081
ul. Królewska 65a/1

rise.pl
biuro@rise.pl

tel/fax: +48 12 378 42 64
tel: +48 12 378 42 67

31-148
ul. Samuela B. Lindego 1C

rise.pl
lindego@rise.pl

tel/fax: +48 12 378 42 62
tel: +48 12 378 42 61

Warszawa

00-382
ul. Solec 81B lok A-51

rise.pl
kontakt@wirtualne-biuro.pl

tel. +48 22 487 93 66

Rzeszów

35-073
Plac Wolności 13

rise.pl
rzeszow@rise.pl

tel: +48 17 717 61 60
fax: +48 17 717 61 61

Katowice

40-004
Al. Korfantego 2

rise.pl
katowice@rise.pl

tel. +48 12 378 42 58

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację zasad korzystania, polityki prywatności i polityki plików  cookie